رنسانس

:)

سلام :)

علیکم 
:)))))از اونجایی که جواب سلام واجبه منتظرم که همه بیان جواب بدن :))
همچین ادم سو استفاده گریم من :)
به سلااام
چه خوب برگشتی :)
سلاااااام :)
کجا رفتی شما ؟ برگرد ببینم چرا تخته گردی وبتو ؟
دنبال شدی:-)
:)
دلامممم   

به منم سربزن 
خوشبختمممم
باشه
وب قبلیت چی شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حذفش کردم
سلاااام:-)
علیک سلاااام :)
I never thought I would find such an everyday topic so ennilarlhtg!
Arteilcs like this just make me want to visit your website even more.
Haahhaha. I'm not too bright today. Great post!
مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است
Designed By Erfan Powered by Bayan