رنسانس

مخاطبم ایندفه خودتی ...

میایی دوست باشیم ؟ 

دور از همه حاشیه ها 

منم دلخوری هامو میذارم کنار . باشه ؟

پس توام این عذابا رو تموم کن باشه؟

من دیگه نمیکشم خسته شدم 

توخسته نشدی ؟دقیقا حرف دلمو زدى:(
:((
یاد یکی از پستام افتادم :)
:))
اینو دوس داشتم

خوشحالم :))
عکس عالیه
بیگ لایک نداره؟
یه عکس معمولیه :)
چرا اتفاقا منم خسته شدم :دی
یعنی خودشیفتگی در حد المپیک :دی
Geez, that's unbeaievlble. Kudos and such.
مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است
Designed By Erfan Powered by Bayan