رنسانس

in my crazy mind ...

گاهی باید اعلامیه ای حاوی تا اطلاع ثانوی تعطیل است پشت شیشه افکارت بچسبانی و بزنی به فاز بی خیالی 

شاید کمی ارامش و سکوت همراه صدای دریا و ابی بیکرانش خراش های روحت را ترمیم کند !

+: جسارت مرلین منسون رو دوست دارم ؛ فقط جسارتش رو نه حماقتش

موافقم شدیدا! 
باید همه چیز رو دایورت کنی روی انگشت شست پای چپت :)
بی چاره انگشت شست پای چپ :))
خراش های روح ..
احساس میکنم خراش حق مطلبو ادا نمیکنه ...
info@ partads.ir ایمیل کاری ماست از وبسایت ما دیدن کنید: www.partchap.com- نوشته ی in my crazy mind ... خیلی خوب بوددد!!!
A bit suiprrsed it seems to simple and yet useful.
مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است
Designed By Erfan Powered by Bayan