رنسانس

یلدای 95

دیشب دانشکده هنر :))

+: جشن شب یلدا که بچه ها ترتیب داده بودن و فال هایی که از درخت اویزون بودن 

این ورقه بالاتر از بقیه نصب شده بود نمیدونم چرا اونو کندم ولی دوسش دارم:))

آش هم تو سلف پخش میشد اولین بار بود میرفتم سلف 

یه جمله هم تو اتوبوس برگشت دیدم خوشم اومد ازش نوشته بود :

هرچه در فهم تو اید آن بود مفهوم تو 

Son of a gun, this is so heullpf!
مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است
Designed By Erfan Powered by Bayan