یک عدد بانوی پارسی

رهایی

بزرگ ترین تعریف برای زندگی : 

خودتو رها کن ...

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است
Designed By Erfan Powered by Bayan