رُنسانس

رُنسانس

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است

رهایی

شنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵ ق.ظ

بزرگ ترین تعریف برای زندگی : 

خودتو رها کن ...

  • مریم y.