یک عدد بانوی پارسی

رهایی

بزرگ ترین تعریف برای زندگی : 

خودتو رها کن ...

Designed By Erfan Powered by Bayan