رُنسانس

رُنسانس

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است

تضاد در وجود

يكشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۵، ۰۵:۱۷ ب.ظ

عقایدم با هم در تضادن و مدام با هم مجادله میکنن

خیلی کمم و کوچیک

 ?what has happened


+: از اونجایی که از دنیا جا موندم تازه دارم راز داوینچی رو میخونم 

  • مریم y.