رنسانس

تضاد در وجود

عقایدم با هم در تضادن و مدام با هم مجادله میکنن

خیلی کمم و کوچیک

 ?what has happened


+: از اونجایی که از دنیا جا موندم تازه دارم راز داوینچی رو میخونم 

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است
Designed By Erfan Powered by Bayan