یک عدد بانوی پارسی

تو کی هستی ؟

بعضی وقتا ، کوشش برای اثبات برتریمون نسبت به دیگران ،نوعی توهین به خودمونه.

ریحانم اینوگذاشته بود
:))
عالیه این
مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است
Designed By Erfan Powered by Bayan