رنسانس

رنسانس

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است

عروس را عزب ها برهنه میکنند ، حتی .

يكشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۱۷ ق.ظ

نوشتم ، پاک کردم 

نوشتم ، پاک کردم 

نوشتم ، پاک کردم 

نوشتم ،.....

+:عنوان ، نام اثری از مارسل دوشان

  • مریم y.