رُنسانس

رُنسانس

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است

سهراب

پنجشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶، ۰۹:۱۱ ب.ظ

_دچار یعنی 

_عاشق 

_و فکر کن که چه تنهاست 

اگر که ماهی کوچک ،دچار ‌‌ابی دریای بیکرن باشد 

  • مریم y.