یک عدد بانوی پارسی

سهراب

_دچار یعنی 

_عاشق 

_و فکر کن که چه تنهاست 

اگر که ماهی کوچک ،دچار ‌‌ابی دریای بیکرن باشد 

Designed By Erfan Powered by Bayan