رُنسانس

رُنسانس

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است

جفنگ

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۶، ۰۹:۴۹ ق.ظ
- : احساس ناراحتی میکنی ؟ 
+ : بله ...
- : احساس میکنی بی ارزشی ؟
+ : بله 
- : به مرگ فکر میکنی ؟
+ : بله 
- : تا حالا فکر کردی که خودتو بکشی ؟ 
+ : بله 
-تا حالا فکر کردی به چه روشی انجامش بدی؟ 
+ : بله 
- : خب ؟ 
+ : میشه نگم ؟ ( حالا یه بار جواب بدم دوبار جواب بدم انتظار داره کل زندگیمو واسش بریزم رو دایره :ا )
* : اینم حاصل بی کاری و خیالات خام :ا  
  • مریم y.