رنسانس

با همین زاویه

خسته شدم از فکر کردن به احتمالات متعدد تو زندگیم وبا خودم میگم، تو که به چیزی وابسته نیستی ، پس طبیعتا نباید برات مهم باشه. و واقعا هم مهم نیست 

فقط دارم ادا درمیارم که واسم مهمه چون تمیخوام بقیه برام تایین تکلیف کنن 

به هر حال گور بابای همه چیز 

هرچه پیش اید ،خوش اید .


مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است
Designed By Erfan Powered by Bayan