رُنسانس

رُنسانس

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است

از قدیم گفتن حرمت امامزاده رو متولیش نگه میداره، یه سری حرمتا که شکست دیگه هیچ چیز مثل سابق نمیشه فقط در عجبم که من نه امامزاده ام نه متولی من فقط یه زیارت کننده ساده ام اونوقت همه تقصیرا گردنمه :ا جالبه !

و دوباره به نقل از قُدما " دشمن دانا بلندت میکند    بر زمینت میزند نادانِ دوست " این جمله رو ملکه ذهن و گوشواره گوشتون کنید با آب طلا بنویسید و بذارید جلو چشمتون که یادتون نره

+:اوضاع نامیزونه دعا کنید درست شه.

  • مریم y.