رُنسانس

رُنسانس

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است

این پست خیلی در هم برهمه ، نخونید !

من خیلی ادم ساکتی ام و حال میکنم با این ساکتی

الان یک سال و شیش ماه از موقعی که برای اخرین بار رفتم سر کار میگذره ، اون موقع من مسیر عکاسی تا خونه رو پیاده میرفتم و میومدم ، یادش به خیر :) راه میرفتم بین شلوغی مردم و اهنگ تو گوشم میخوند ... بین اون همه ماجرای دیدنی اطرافم اهنگ خیلی رییتمیک میخوند و من حال میکردم از بی نظمی دورم و نظم اهنگم ، یه جوری حال میکردم با این تضاد :)

یادمه قبلش ارزو داشتم که تو خیابون راه برم و اهنگ گوش بدم و سه ماه این کارو انجام دادم ....

البته تلخی این خاطره اونجاییه که یادم میاد حقوقم رو ندادن و منم زورم نرسید که بگیرم ، بگذریم

من عاشق موزیک فیلم یه حبه قندم و اینجا هم گذاشتمش و همینطور البوم این همانی

داییم اینا اومده بودن خونهمون و میگفتن با توجه به پیش بینی هایی که سازمان های هواشناسی و امار های سایت ها ارائه دادن قراره پنجاه شصت سال خشک سالی داشته باشیم ،من که نمیتونم بدون بارون و درخت به زندگیم ادام بدم چه کار کنم ؟

رپ خیلی خوبه نمیدونم کی ابداعش کرده ولی هرکی بوده دمش گرم

از برنامه ای که داشتم خیلی عقبم چون این چند روز همهاش به خوابیدن و فیلم دیدن گذشت یه جور بی تفاوتی نسبت به خودم دارم قول میدم از همین الان شروع کنم به ادامه درسام :)

تا الان شصت تومن عیدی گرفتم

فکر میکنم مامانم بعضی وقتا مخصوصا رو اعصابم راه میره :))

از بچه های دانشکده مون متنفرم واقعا

قراره کارت ویزیت طراحی کنم و بفروشم یعنی خودم برم مغازه طرف و بهش بگم من این کارت ویزیت رو طراحی کردم اگر دوست دارین براتون چاپ کنم :ا اخه هیچ کس دور و ور من نیست که با هاش شروع کنم و استاد طباطبایی این پیشنهادو داد و گفت خودشم همینطور شروع کرده ، به هر حال خدا به خیر بگذرونه...

خیلی دوست دارم طراحی البوم اهنگ انجام بدم یه فکر هایی دارم ، تاببینم همتم تا کجا میبرتم

چند وقتیه دارم حافظ میخونم به خاطر این که با خودم گفتم الان که میخوای سه گانه دانته رو بخونی آیا ادبیات کشور خودتو خوندی؟ و همون موقع بود که احساس عذاب وجدان بهم دست داد و منم صمیمانه دستش رو فشردم و قراره بعد دیوان حافظ شاهنامه و بعد اون دیوان شمس رو بخونم باشد تا رستگار شوم .

از این سال هایی که گذشت فقط حسرت عمر گذشته و وقت حدر رفته برام مونده و عذاب تنبلی هام امسال کاشکی یکم متفاوت باشم و راضی ....

فعلا .

  • مریم y.