یک عدد بانوی پارسی

به روایت تصویر...

در وصف حالم باید بگم :

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است
Designed By Erfan Powered by Bayan