رُنسانس

رُنسانس

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است

قهوه

شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۵۹ ب.ظ

کسی نبود بگه قهوه ات سرد شد ، قهوه ام سرد شد ...

  • مریم y.