رنسانس

قهوه

کسی نبود بگه قهوه ات سرد شد ، قهوه ام سرد شد ...

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است
Designed By Erfan Powered by Bayan