رنسانس

رنسانس

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است

به تاریخ 97/07/07

شنبه, ۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۵۰ ق.ظ

در وصف حالم باید بگم شبیه بکسوری هستم که اش و لاش ، خونین و مالین  و خاک و خلی افتاده گوشه رینگ و نعره های مردم واسه هیجانِ بیشتر تو گوشش زنگ میزنه

حقیقتا همون قدر منگم و کتک خورده

هی امید به فردای بهتر ، در صورتی که فردای بهتر از راه میرسه و اونم یه مشت میزنه زیر چشمم و میره

بعضی از ادمها هم هستن که میان اون گوشه کنارای درگیری و حرصشونو خیلی حقیرانه سر کسی که داره با یه نفر دیگه میجنگه خالی میکنن به این ادما میگن بی شرفِ دون مایه

+ : دارم میرم واسه جنگ با فردایِ بهترِ دیروز

  • مریم y.