رنسانس

رنسانس

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است

ولی کاش ...

جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۸:۰۶ ب.ظ

اومدنش تو زندگیم باعث شد از یه سری مسائل کوتاه بیام و مثل قبل تو گارد نباشم ولی مشت محکمی که خورد تو ملاجم حواسمو آورد سر جاش

دوست دارم برگردم به اون ادم سابق ؟ نه ابدا من هیچ وقت نمیخوام تو رو و تجربه تو رو از زندگیم حذف کنم

ولی کاش تو وضعیت دیگه ای همو میدیدیم

مثل اینکه ولی کاش های من تمومی نداره  ....

  • مریم y.