رنسانس

رنسانس

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است

فرنی شماره 2

چهارشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶ ب.ظ

تقریبا از اواسط هفته تصمیم گرفته بودم فرنی و کیک درست کنم فعلا فرنی رو درست کردم تا ببینم فردا و پسفردا برنامه چطور پیش میره

دومین بارم بود فرنی درست میکردم دفعه اول یکم ارد برنجش گوله گوله شده بود ولی ایندفه خیلی خوب شد هم بافتش هم رنگش هم مزش

+: لایک به خودم


  • مریم y.