رُنسانس

رُنسانس

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است

مثل رقصیدن با خیالت در کهکشان راه شیری

يكشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲ ب.ظ
امشب که کنارم نشستی و با هم درس میخونیم رو با هیچ شبی عوض نمیکنم ، هیچ شبی
  • مریم y.