یک عدد بانوی پارسی

ابد

احمقی که از یه سوراخ دوبار نیش بخوره پشیمونی ابدی کمترین حقشه
مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است
Designed By Erfan Powered by Bayan